Niniejszy dokument stanowi uzupełnienie Regulaminu sklepu internetowego rabdom.pl oraz posługuje się definicjami wskazanymi w tym regulaminie.

Wszystkie zasady przetwarzania danych osobowych, zbieranych w związku z korzystaniem ze strony internetowej rabdom.pl przedstawiamy Państwu w niniejszej polityce prywatności.

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przedsiębiorstwo realizowało wszelkie wymogi przewidziane w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej określanego jako RODO.

Zgodnie z przepisami Art. 13 i 14 RODO, przedstawiamy Państwu następujące informacje na temat danych osobowych udostępnianych nam jako ich Administratorowi, przez osoby korzystające z Konta klienta lub w inny sposób kontaktujące się z Administratorem:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adama Fiedor prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Adam Fiedor Firma Handlowo-Usługowa „Rab-Dom” z siedzibą w Rabie Wyżnej 34-721, Raba Wyżna 507A, posiadający NIP: 7352400021, REGON: 122796504, telefon: +48 533 322 025, poczta elektroniczna: sklep@rabdom.pl.

We wszystkich sprawach, dotyczących Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Administratorem.

Wszystkie dane osobowe udostępniane w związku z odwiedzeniem sklepu internetowego, założeniem Konta lub złożeniem zamówienia przetwarzane są przez Administratora wyłącznie w celu realizacji zamówień składanych przez Państwa jako Klientów oraz mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług droga elektroniczną. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis Art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO oraz wyrażona przez Państwa zgoda na świadczenie usług drogą elektroniczną.

W celu składania zamówień za pośrednictwem Konta klienta prosimy wyłącznie o przekazanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub adres dostawy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu.

W celu realizacji Państwa zamówienia, przekażemy Państwa dane osobowe jako dane adresowe operatorowi pocztowemu lub kurierowi, który będzie dostarczać zakupione przez Państwa towary. Jak każdy Sklep internetowy, powierzymy przetwarzanie Państwa danych osobowych również naszemu hostingodawcy i dostawcy usług poczty elektronicznej. W zakresie, w jakim takie dane będą koniczne do wystawienia dokumentów księgowych, przekażemy je razem z taką dokumentacją księgową do naszego biura księgowego.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym w rozumieniu RODO. Nie przekazujemy ich również żadnym innym odbiorcom w celu prowadzenia działań marketingowych. Marketing produktów własnych prowadzimy wyłącznie bezpośrednio, tylko i wyłącznie jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę poprzez zaznaczenie subskrypcji do naszego newslettera.

Dane osobowe i wszystkie informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Konta klienta, takie jak historia zamówień będziemy przechowywać do czasu usunięcia przez Państwa swojego Konta klienta. Dane dotyczące Państwa subskrypcji do naszego newslettera będziemy przechowywać do czasu zrezygnowania przez Państwa z tego newslettera. Dane dotyczące zrealizowanych dla Państwa zamówień, stanowiące dowód zdarzenia księgowego będziemy przechowywać w naszym biurze księgowym przez okres jednego roku od zakończenia okresu ich przechowywania, wymaganego przepisami prawa powszechnie obowiązującego, który obecnie wynosi pięć lat – usuniemy je zatem najdalej w szóstym roku od dnia ich wytworzenia.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od nas dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądanie przeniesienia tych danych. Przysługuje Państwu również prawo uzyskania od nas, jako Administratora Państwa danych osobowych, potwierdzenia, że przetwarzamy dane osobowe, które Państwa dotyczą oraz uzyskania od nas informacji wskazanych w przepisie art. 15 RODO, które zostały już zawarte w niniejszym dokumencie, a także uzyskania od nas kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Zapewniamy, że w sposób niezwłoczny zareagujemy na wszelkie przedstawione nam wątpliwości dotyczące Państwa danych osobowych.

W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć Konto klienta oraz zrezygnować z subskrypcji Newslettera, co nie ma wpływu na legalność usług świadczonych przed taką rezygnacją, ale spowoduje usunięcie Państwa Konta i subskrypcji Newslettera.

Korzystanie z Konta klienta i Newslettera oraz udostępnienie w tym celu danych osobowych jest dobrowolne, natomiast bez takich danych nie będziemy mogli realizować Państwa zamówień za pośrednictwem Konta klienta lub dostarczać Newslettera. Zamówienia możecie Państwo składać również bez zakładania Konta, udostępniając nam niezbędne dane kontaktowe w innej formie.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Każdy organ nadzorczy ułatwia wnoszenie skarg, za pomocą takich środków, jak gotowy formularz skargi, który można również wypełnić elektronicznie, co nie wyklucza innych sposobów komunikacji.\

Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie obejmuje żadnego zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji ani profilowania.

Jeżeli inna osoba udostępniła Państwa dane osobowe w jakimkolwiek zakresie, w celu założenia Konta, prosimy o kontakt z Administratorem.